Školský špeciálny pedagóg v základnej škole

Milí rodičia,

 ak máte dojem, že Vaše dieťa má ťažkosti pri napredovaní v učive, neváhajte ma kontaktovať. Po absolvovaní odborných vyšetrení v centre poradenstva a prevencie, budeme informovaní o silných a slabých stránkach Vášho dieťaťa a aj o tom, či je potrebná integrácia alebo ťažkosti v napredovaní je možné odstrániť pomocou rôznych opatrení.

Pracujem so žiakmi, ktorí sa vzdelávajú formou integrácie a potrebujú rôzne metódy a techniky, aby mohli dosiahnuť svoj maximálny potenciál.

Podieľam sa na vypracúvaní individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní, taktiež spolupracujem s Centrom poradenstva a prevencie.

Teším sa na spoluprácu.

Mgr. Erika Mrázová

E-mail: erika.mrazova@zsholicska.sk