Školský špeciálny pedagóg v základnej škole

Milí rodičia,

ak máte pocit,že vaše dieťa nezvláda požiadavky školy,resp.vynaložené úsilie nezodpovedá výsledkom, neváhajte ma kontaktovať. Po odbornom diagnostickom vyšetrení a odporúčaní školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie budeme informovaní o silných a slabých stránkach dieťaťa resp.či Vaše dieťa má alebo nemá špeciálno-výchovno vzdelávacie potreby,či jeho stav je možné eliminovať podpornými opatreniami,alebo je nutná integrácia a stým spojené vytvorenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Poskytujem odbornú starostlivosť žiakom vzdelávajúcich sa formou integrácie.

Podieľam sa na vypracúvaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní.

Pre optimálny priebeh integrácie spolupracujem predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 

Na spoluprácu sa teší:

 

Mgr.Katarína Ondrejovičová

E-mail: katka.ondrejovicova@zsholicska.sk

 

Konzultačné hodiny: (Konzultácie si možno dohodnúť aj po telefonickom dohovore)

Utorok: 12-13hod.

Štvrtok: 12-13hod.