Verejné obstarávanie

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotouKnihy, metodické príručky, učebnice a pracovné zošity

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou – Spotrebný materiál na vyučovanie

05.01.2014 Zverejnenie informácie podľa §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o tovare,ktorého predpokladaná cena bez DPH za rok 2015 je nad 1000 € ( do 3000 € ) Čistiace prostriedky


05.01.2014 Zverejnenie informácie podľa §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o tovare, ktorého predpokladaná cena bez DPH za rok 2015 je nad 1000 € ( do 3000 € ) Bazénová chémia


05.01.2014 Zverejnenie informácie podľa §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o tovare, ktorého predpokladaná cena bez DPH za rok 2015 je nad 1000 € ( do 3000 € ) Kancelársky materiál


Zákazky na potraviny do školskej jedálne na rok 201401.08.2014 Zverejnenie informácie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o tovare, ktorého predpokladaná cena bez DPH za rok 2014 je nad 1.000 € (do 3.000 €)  Školský nábytok.


Základná škola, Školská jedáleň HOLÍČSKA 50, 851 01 BRATISLAVA
Zadávanie zákaziek v zmysle § 9 odst. 9, Zákona o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie cenovej ponuky – postup VO ( § 9 ods. 9. Zákona č. 25/2006 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov predmetu zákazky: Stolový počítač
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 16.05.2014
Predpokladaná hodnota zákazky ( bez DPH ): 1 750,00 €

otvoriť dokument: 30213300-8


1)  kód CPV: 15100000-9, 15112000-6, 15112100-7
     Dátum zadania: 14.02.2014
     Dátum zverejnenia: 14.02.2014

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, Bratislava 851 01, plánuje obstaranie mäsa a mäsových, výrobkov ,hydiny, čerstvej hydiny, pre 270 stravníkov na obdobie od 1.02.2014 do 31.12.2014 v predpokladanom Náklade 10 462,- Eur s DPH. Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
Ďalšie požiadavky:  možnosť vrátenia tovaru, prípadne dodania tovaru do 8,30 h
Termín dodania:  denne do 7,00 hod
Minimálna trvanlivosť: min.3 dni
Akosť:  I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena tovaru ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchýlka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.

2)  kód CPV: 03200000-3
     Dátum zadania: 14.02.2014
     Dátum zverejnenia: 14.02.2014

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie- čerstvého ovocia a zeleniny, zemiaky,obilniny  pre 270 stravníkov na obdobie od 1.02.2014 do 31.12.2014 v predpokladanom Náklade 11 324,- Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku. Ďalšie požiadavky: možnosť dovozu 2x denne
Termín dodania: podľa potreby
Minimálna trvanlivosť:min. 10 dní
Akosť:  I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena tovaru ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchýlka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.

3)  kód CPV: 15300000-1, 15331170-9, 15312200-0
     Dátum zadania: 14.02.2014
     Dátum zverejnenia: 14.02.2014

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie konzervovanéha ovocia a zeleniny / mrazeného tovaru/ pre 270 stravníkov na obdobie od 1.02.2014 do 31.12.2014 v predpokladanom náklade:. 2 000,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
Ďalšie požiadavky: Termín dodania: podľa potreby a jedálneho lístku
Minimálna trvanlivosť: 3 mesiace a viac
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: .výmena tovaru ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchýlka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.

4)  kód CPV: 15600000-4
     Dátum zadania: 14.02.2014
     Dátum zverejnenia: 14.02.2014

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie mlynských výrobkov, škrobových výrobkov. Pre 270 stravníkov na obdobie od 1.02.2014 do 31.12.2014 v predpokladanom náklade 1 500,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
Ďalšie požiadavky: Termín dodania: denne do 7 hod
Minimálna trvanlivosť: 3. Mesiace a viac
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena tovaru ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchýlka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.

5)  kód CPV: 15400000-2
     Dátum zadania: 14.02.2014
     Dátum zverejnenia: 14.02.2014

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 851 01 Bratislava, plánuje obstaranie živočišných a rastlinných olejov a tukov pre 270 stravníkov na obdobie od 1.02.2014 do 31.12.2014 v predpokladanom náklade 3 204.- Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
Ďalšie požiadavky: Termín dodania: podľa potreby
Minimálna trvanlivosť: 1-3 mesiace
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchýlka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.

6)  kód CPV: 15511000-3, 15500000-3, 15544000-3, 15550000-8
     Dátum zadania: 14.02.2014
     Dátum zverejnenia: 14.02.2014

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie mlieka a mliečnych výrobkov, syry,mliečne výrobky rôznych druhov pre: 270 stravníkov na obdobie od 1.02.2014 do 31.12.2014 v predpokladanom náklade 3 375.- Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom spresňované podľa podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
Ďalšie požiadavky: s čo najdlhšou záručnou dobou
Termín dodania: .podľa potreby
Minimálna trvanlivosť: 2 týždne
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena hneď po telefonickom dohovore
Maximálna odchýlka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.

7)  kód CPV: 15200000-0, 15211000-0, 15220000-6, 15235000-4
     Dátum zadania: 14.02.2014
     Dátum zverejnenia: 14.02.2014

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie spracovaných a konzervovaných rýb /rybie filé, mrazené ryby, filé a ostatné rybie mäso,konzervované ryby/ pre 270 stravníkov pre 270 stravníkov, na obdobie od 01.02.2014 do 31.12.2014 v predpokladanom náklade 1 804,-Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
Ďalšie požiadavky:
Termín dodania: podľa potreby a jedálneho lístky.
Minimálna trvanlivanlivosť: 1 mesiac a viac
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.

8)  kód CPV: 15800000-9
     Dátum zadania: 14.02.2014
     Dátum zverejnenia: 14.02.2014

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie pekárskeho tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov pre 270 stravníkov na obdobie od 1.11.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 900,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
Ďalšie požiadavky: podľa potreby
Termín dodania: denne 7,30hod
Minimálna trvanlivanlivosť: s čo najdlhšou zárukou
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.

9)  kód CPV: 03142500-3
     Dátum zadania: 14.02.2014
     Dátum zverejnenia: 14.02.2014

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie vajec
pre 270 stravníkov na obdobie od 1.02.2014 do 31.12.2014 v predpokladanom náklade 900,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
Ďalšie požiadavky: podľa potreby
Termín dodania: denne 7,30hod
Minimálna trvanlivanlivosť: s čo najdlhšou zárukou
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.

10)  kód CPV: 15900000-7
     Dátum zadania: 14.02.2014
     Dátum zverejnenia: 14.02.2014

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie: nápojov a príbuzných produktov pre 270 stravníkov na obdobie od 1.02.2014 do 31.12.2014 v predpokladanom náklade 900,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
Ďalšie požiadavky: podľa potreby
Termín dodania: denne 7,30hod
Minimálna trvanlivanlivosť: s čo najdlhšou zárukou
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.