Program Zelená škola

Ako prváci naučili veľkáčov separovať
Žiaci prvého ročníka sa pustili do veľkého projektu. Pani učiteľka im vysvetlila, ako každý z nás zanecháva na našej planéte ekologickú stopu. Prváci o tom popremýšľali a rozhodli sa, že tu chcú zanechať iba čo najmenšiu ekologickú stopu a prispejú k tomu tým, že budú poriadne separovať. Spoločne vyrobili obrovskú zemeguľu a znázornili na nej, aké ekologické stopy ľudia na nej spravia. Ukázali svoj projekt žiakom vyšších ročníkov tak, že našu krásnu Zem zahádzali odpadkami, ktoré starší žiaci za celý deň mali v triede a naučili ich, čo sa kam má správne vyseparovať a čo sa dá ešte recykláciou vyrobiť. Ďakujeme!

 

Deň Zeme sme v škole oslávili 25.4.2019. Ako po minulé roky, venovali sme sa environmentálnym aktivitám, hrali sa, súťažili, spravili burzu (ďakujeme ochotným rodičom, ktorí aj tento rok neváhali prispieť vecami, za ktoré naspäť nebudú peniažky, ale dobrý pocit, že ich vec ešte niekomu ďalšiemu poslúži), venovali sa vrstovníckemu vyučovaniu (ďakujeme Kláruške Lánikovej zo 6.A za to, že odvážne vystupovala pred žiakmi našej školy) a po novom, realizovali sme aj Beh za čistejšiu planétu. Veríme, že aj nová aktivita sa stane tradíciou nielen pre našu školu, ale aj pre miestnu komunitu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do aktivít ku Dňu Zeme zapojili a vytvorili výbornú atmosféru.

V programe Zelená škola pokračujeme s prioritnou témou Odpady. Význam problematiky podčiarkuje aj téma tohtoročnej Petržalskej konferencie EKO-logicky doma i v škole: „Rozumom k čistejšej planéte“. Pokračujeme v projekte Recyklohry, aktívne sa zapájame do projektu Olománia, a Ekoalarm.
    
Kolégium Zelenej školy:
Mgr. Milota Marčišová (koordinátorka), Mgr. Mária Lániková (koordinátorka pre 1. stupeň ZŠ), Mgr. Miroslava Horváthová (zástupca rodičov) a žiaci: Ema Modrovská (4.A), Viktória Romanová a Vanesa Bařicová (4.B), Zoja Vojtíčková, Tereza Kočí a Tamara Sásová (5.A), Silvia Trebuňová (5.B), Janka Dobiszová, Nikola Horváthová a Klára Lániková  (6.A), Jakub Svrček, Denis Lapin a Emma Šmahovská (6.B), Ema Paprskárová a Nikola Jančárová (7.A), Alexandra Kolobušická, Natália Szakácsová a Ronia Mrázová (7.B), Nina Mária Glatznerová a Nikola Gabriela Marienčíková (8.A).  Oceníme akýkoľvek dobrý nápad, čo by sa dalo u nás zlepšiť v oblasti odpadov. Návrhy aktivít môžte povedať ktorémukoľvek členovi Kolégia Zelenej školy alebo ich môžte pridať na nástenku zelenej školy vo vestibule školy.
Environmentálny akčný plán 17_19 s monitoringom (rozbaľte kliknutím)
Čo sa nám  podarilo v školskom roku 2018/2019?
* Zostavili sme nové Kolégium
* Pracovali sme v projekte Ekoalarm
* Triedili sme papier, plasty, elektroniku, vrchnáčiky, batérie
* Vypracovali sme Environmentálny audit školy
* Vypracovali sme Environmentálny akčný plán
* Usporiadali sme Deň Zeme
* Sledovali sme problémy s odpadmi v Petržalke
* Usporiadali sme ekologickú konferenciu pre žiakov v Petržalke
   
Deň Zeme sme na našej škole uviedli žiackou konferenciou EKO – logicky doma i v škole, s tohtoročnou témou „Neutop sa v odpadoch“, na ktorej deti upozorňovali, ako veľmi si ľudia ničia planétu či prezentovali rôzne spôsoby recyklácie odpadu. A, ako správne separovať, si deti mohli vyskúšať i samé. Počas Dňa Zeme sa každý žiak I. aj II. stupňa mohol zapojiť do rozmanitých aktivít, kde sa ako odmena zbierali vrchnáky z PET fliaš. Za tie si potom deti mohli nakúpiť v školskom bazáriku hračky, knižky, oblečenie či korčule. Všetky predmety do neho darovali rodičia. Učitelia sa v tento deň snažili do svojich predmetov priniesť aj kus „enviro“ (napríklad na hodine matematiky, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, geografie, občianskej náuky a iných). Ďakujeme žiakom ôsmeho ročníka za animátorské aktivity a žiakom deviateho ročníka za spravovanie školského bazára. Predovšetkým však ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli do školského bazára vecami, ktoré dostali takto druhú šancu a potešili ďalšie deti. Veríme, že sa takáto forma dobročinnosti pri príležitosti Dňa Zeme stane tradíciou. Oslavy Dňa Zeme si k nám prišli pozrieť aj z Mediálneho centra Petržalky a napísali o nás, článok si môžete prezrieť na adrese: https://www.petrzalka.sk/2018-04-24-budme-eko-nase-deti-nam-idu-prikladom/ . Fotografie z Dňa Zeme si môžete prezrieť v našej galérii.
Výsledky Environmentálneho auditu v téme odpady:
                    
Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých. kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku zapojených do programu 321 škôl. 5. októbra sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene stretli zástupcovia Zelených škôl, aby si slávnostne prevzali medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola. Odovzdávania sa osobne zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý žiakom a učiteľom odkázal, že práve školy a učitelia sú tým rozhodujúcim faktorom, ktorý vytvára v mladej generácii vzťah k životnému prostrediu a formuje ich do budúcnosti. Vlajku a certifikát programu Zelená škola získalo 110 aktívnych škôl, vrátane našej školy, ktoré počas uplynulých dvoch rokov realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania a znížiť vplyv školy na životné prostredie. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 62 krajinách sveta.
Aj v tomto školskom roku sme mali česť privítať na pôde našej školy mladých ľudí z Petržalky, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné. Prezentovať svoje názory a postoje nám prišli žiaci zo základných škôl Budatínska, Dudova, Gessayova, Holíčska, Nobelovo námestie, Pankúchova a Tupolevova. Petržalská súťaž EKO-logicky doma i v škole (v tomto ročníku s témou Prírodné zdroje patria všetkým) sa odohrala v príjemnej atmosfére, v ktorej vynikli pekne odprezentované a odborne veľmi dobre podložené prezentácie žiakov 5. až 8. ročníka. Porotu najviac zaujali v kategórii Líšky prednesy žiakov: Roman Czirók – 1. miesto – ZŠ Pankúchova, Filip Rafaj – 2. miesto – ZŠ Pankúchova, Anna Kušníriková – 3. miesto – ZŠ Dudova; v kategórii Medvede: Samuel Hagara – 1. miesto – ZŠ Gessayova, Michal Zatkalík – 2. miesto – ZŠ Holíčska, Samuel Sihelský – 3. miesto – ZŠ Budatínska. Víťazom blahoželáme! Pedagógom ďakujeme za prípravu žiakov a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
   
Anetka Galbavá z 5.A vystúpila so svojou vynikajúcou prezentáciou o ohrozovaní dažďových pralesoch a problémoch s tým súvisiach nielen v školskom a petržalskom kole súťaže EKO-logicky doma i vškole, ale aj pred mladšími žiakmi. Takáto forma vrstovníckeho vyučovania druhákov veľmi zaujala, Anetku s nadšením počúvali a aj vedeli odpovedať na všetky otázky. Koho zaujíma aktuálna téma o používaní palmového oleja a chce chápať veci v súvislostiach, nech si pozrie Anetkinu prácu: Prezentácia: Orangutany a palmové oleje
Tajný život mesta  odhaľovali žiaci našej školy, keď skúmali biodiverzitu rastlín v Petržalke.
* 2 mesiace výskumu
* 4 tablety zadarmo
pre našu školu
* 5 kilometrový okruh
okolo našej školy

* 100  fotografií
do mobilnej aplikácie

* 1250 fotografií

rastlín z okolia našej školy

Naše fotografie budú zaradené do novej mobilnej aplikácie na určovanie rastlín! Odfotíte rastlinu do mobilu a priamo na mieste môžete podľa fotky zistiť, o aký druh ide. Appka bude pre verejnosť k dispozícií už v lete 2017!

Dievčence z našej školy sa na jedno sobotňajšie dopoludnie zmenili na EKO modelky. Prijali pozvanie od organizátorov podujatia EKO mama trhy dňa 29.4.2017 v priestoroch Fresh Marketu na Rožňavskej ulici.  Predviedli  roztomilé kostýmiky z druhotných surovín, ktorým našli ešte takéto zmysluplné využitie spolu so  svojimi  mamičkami a pani učiteľkou Greschnerovou, ktorá dievčatám ochotne  pomáhala vystajlovať odevy s doplnkami z plastov, papiera, vrchnáčikov, …. Svojim milým vystúpením s hudobným sprievodom Hymny Zelenej školy zaujali všetkých okoloidúcich a zožali od nich uznanie a potlesk. Odvážne odpovedali moderátorom na otázky o recyklovaní a spolu s pánom riaditeľom spropagovali našu školu ako súčasť medzinárodnej siete ECO – Schools (Zelených škôl). Ďakujeme našim mladým EKO modelkám za šírenie dobrého mena našej školy!
       
Triedenie odpadov je už bežnou súčasťou života našej školy. Poctivo separujeme plasty, papier, použité baterky a vieme, aký obrovský význam to má pre naše životné prostredie. Aj preto sa  žiaci 6.A, 7.B a 8.B zúčastnili akcie Neseparuj sa, separuj. Podujatie moderoval skvelý Roman Juraško, o význame separovania odpadov nám rozprávali Lukáš Latinák, Zuzka Smatanová aj Rytmika. Spolu s nimi sme si aj zaspievali a potom sme sa už pustili do výzdoby kontajnera na plasty a niektorí z nás si pod vedením lektorov vyskúšali výrobu vianočných ozdôb z recyklovaného materiálu. Potešili nás aj podpisy známych osobností či spoločné fotografie s nimi. Opäť sme sa utvrdili v myšlienke, že múdri ľudia chránia životné prostredie a že sa naďalej nebudeme separovať, ale SEPAROVAŤ. Viac fotografií môžete vidieť v našej GALÉRII.
20161205_104619   20161205_103813   20161205_101125
Dňa 24.10.2016 sa vyzbieralo neuveriteľných 2.207 kg papiera. Najúspešnejšou triedou bola 5.A, ktorej žiaci a ich rodičia priniesli 982 kg. V 3.A sa vyzbieralo 528 kg a v 1.B 272 kg zberového papiera. Ďakujeme usilovným žiakom a ich rodičom za takúto pomoc svojej škole a životnému prostrediu. Takouto nádhernou tortou od pána Šebáňa bola odmenená víťazná trieda:
img_20160912_112147Naši ôsmaci zasadili na školskom pozemku deväť nových stromčekov. Dúfame, že lipky dobre zakorenia, cez zimu nevymrznú a čoskoro nás potešia sviežou zelenou alejou. Prečo sme si vybrali práve lipy? Nielen pre ich nádhernú vôňu, majestátnu korunu a symbolický slovanský význam, ale aj pre ich výnimočné kvietky lákajúce včielky – zvýšenie biodiverzity je jedným z našich cieľov v programe Zelená škola.
Členmi Kolégia pre školský rok 2016/2017 sú: Tamara Sásová 3A, Lucia Bucová 3A, Silvia Trebuňová 3B, Michaela Laciková  3B, Ronia Mrázová 5B, Agátka Fabšičová 5A, Nikola Gabriela Marienčiková 6A, Patrik Révay 6A, Lukáš Duroška 6A. Obrátiť sa na nich môžte s otázkami a návrhmi aktivít.
Žiaci 5.A a 5.B sa zúčastnili biologickej exkurzie na Železnej studničke, kde mali možnosť spoznávať okolitú prírodu. Pod vedením skúseného ornitológa, ktorý žiakom poskytol príležitosť poznávať vtáky nielen podľa výzoru ale aj podľa hlasu, sa mali možnosť zoznámiť s najbežnejšími druhmi vtáčích obyvateľov lesov v okolí Bratislavy, ako je napríklad pinka, červienka, drozd, ďateľ či iné.

20160607_101943  20160607_095704

V dňoch 26. a 27. mája sa na našej škole konalo účelové cvičenie, vo štvrtok teoretická časť a v piatok praktická časť v teréne. Tešili sme sa vynikajúcemu počasiu, aj dobrej nálade, ktorú nám osvieženie v prírode všetkým prinieslo. Žiaci sa učili a súťažili vo vedomostiach v témach Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Výchova k bezpečnému správaniu, Pobyt a pohyb v prírode a Riešenie mimoriadnych situácií. Tento príjemný deň sme zakončili opekačkou pri Malom Draždiaku. 

DSCN0397 DSCN0412 DSCN0374 DSCN0438

Dňa 17.5.2016 sa na pôde našej školy uskutočnilo petržalské kolo súťaže EKO-LOGICKY doma i v škole. Žiaci zo základných škôl Budatínska, Dudova, Gessayova, Holíčska a Pankúchova pripravili hodnotné prezentácie na tému Biodiverzita a jej význam. Súťažili v dvoch kategóriách: „Líšky“ – žiaci piateho a šiesteho ročníka a „Medvede“ – žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka.  Prezentácie boli aktuálne, odborne veľmi dobre podchytené a perfektne odprednášané. Tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

9 5 20160517_113623

Počas dňa Zeme sa u nás odohrávalo množstvo aktivít, ktorými sme si pripomínali význam starostlivosti o životné prostredie. Už tradične okrem rôznych workshopov, prednášok a iných vzdelávacích aktivít deti kreslili motív zemegule na chodníky, starali sa o zeleň v škole, upratovali školský dvor a čistili aj okolie Chorvátskeho ramena. Každému, kto v tento deň prispel k zlepšeniu životného prostredia nás všetkých, patrí veľká vďaka! Viac fotografií z aktivít môžete vidieť v záložke GALÉRIA.

IMG_0598  IMG_0602

Súčasťou osláv Dňa Zeme na našej škole bolo školské kolo súťaže EKO-LOGICKY doma i v škole, v tomto školskom roku s témou Biodiverzita a jej význam. Blahoželáme víťazom v kategórii Líšky (5.-6.ročník): Kristínke Martákovej z 5.A triedy a Tomášovi Sásovi zo 6.A triedy a víťazom v kategórii Medvede (7.-8.ročník): Natálii Nemčákovej zo 7.B triedy a Veronike Trnkovej z 8.A triedy. Títo žiaci budú reprezentovať našu školu v Petržalskom kole 17.5. 2016 na pôde našej škole. 

Kristína Martáková     Natália Nemčáková     Tomáš Sás     Veronika Trnková

V zbere papiera dňa 28.4. sa vyzbieralo 1 686 kg papiera. Víťaznou triedou je 2.A (562 kg), potom 8.A (453 kg) a 8.B (234 kg). Ďakujeme usilovným žiakom a ich rodičom.

Žiaci 5.A a 5.B triedy s pani učiteľkami Greschnerovou a Hranaiovou navštívili prírodovedné múzeum, kde si mohli pozrieť okrem aktuálnej výstavy „Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov“ aj expozície „Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi“, ktorý prezentuje vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi, či expozíciu Biodiverzita Slovenska a Zeme, ktoré zoznamujú návštevníkov s dominantnými predstaviteľmi našej fauny a flóry a ponúkajú tiež  návštevníkom pohľad na živú a neživú prírodu rôznych prostredí na Zemi, ako sú napríklad polárne oblasti, tundry, tropické lesy, trávnaté oblasti, púšte korálové útesy, pobrežia, atď. Expozícia ukazuje pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom. Na záver si žiaci mohli pozrieť expozíciu „Klenoty Zeme“, ktorá prezentuje mineralogickú zbierku zloženú zo 1100 vzoriek a viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.
20160407_105518 20160407_103354

V jarných mesiacoch sa každoročne snažíme dopĺňať zeleň do vnútorných priestorov školy:
WP_20160309_14_11_07_Pro     WP_20160314_08_36_14_Pro
WP_20160309_14_14_31_Pro        WP_20160309_14_08_57_Pro       WP_20160309_14_10_24_Pro

V tomto školskom roku sa nám predstavila naša nová konzultantka, pani Janka Čilliková. Bude nám pomáhať s metodikou programu Zelenej školy a odpovedať na naše zvedavé otázky.
Aj v tomto školskom roku naďalej pokračujeme v zbere papiera, plastov, elektroniky, bateriek.

Deň vody:
DSCN4834  DSCN4829

Terénny výskum na Draždiaku a Chorvátskom ramene:
20140328_122321  2014-03-20 11.44.22

Pozorovanie živočíchov na Draždiaku:
2014-03-20 11.48.50         2014-03-20 11.46.47

Exkurzia v Gabčíkove a Hamuliakove:
DSCN4161     20140408_110548

Jedna odpoveď na Program Zelená škola

  1. Spätné upozornenie: Aktuality v Zelenej škole | Základná škola, Holíčska 50, Bratislava

Nie je možné pridávať komentáre.