Aktuality

Od 1.10.2019 začína krúžková činnosť v našej škole. V samostatnej záložke nájdete týždenný rozpis krúžkovej činnosti, vrátane krúžkov organizovaných inými spoločnosťami.

Prvé týždne v škole …

Prvé tri týždne školského roku 2019/2020 sú za nami a žiaci už majú množstvo zážitkov. Kým prváci si zvykajú na svoje nové povinnosti, druháci už boli na exkurzii v Starom meste aj v Prírodovednom múzeu a absolvovali besiedku s témou „Ako zmeniť čítajme s deťmi na čítajte si deti“. Išlo o ukážku deťom, ako čítať s radosťou a bez obáv z možných omylov, prečo je dôležité vedieť čítať a ako čítať s porozumením.

Vážení rodičia,
v súvislosti so schváleným VZN č.4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, Vám oznamujeme zvýšenie príspevku za ŠKD nasledovne:
* za 1. dieťa – 20,-€
* za 2. dieťa – 19,-€
* za 3. dieťa – 18,-€
* za 4. dieťa – 17,-€
Poplatok za skrátený pobyt v ŠKD je 10,- €.
O znížení poplatku rozhoduje riaditeľka školy na základe žiadosti rodiča a v nej uvedených dôvodov. Všetky informácie Vám poskytnú pani vychovávateľky. Rodič nemôže sám, bez súhlasu riaditeľky školy, znížiť poplatok.

Zároveň oznamujeme aj zvýšenie režijných nákladov vo výške
0,40 €/deň/dieťa/žiak a nákladov na nákup potravín nasledovne:
* obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov (I. stupeň) 1,21 €
* obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov (II. stupeň) 1,30 €

Toto VZN č. 7/2019 je účinné od 01. 09. 2019.

Vážení rodičia,

pozorne si prečítajte prílohu v záujme zabezpečenia bezproblémového využitia dotácie poskytovanej na podporu a výchovu k stravovacím návykom žiakov ZŠ Holíčska 50 v školskom roku 2019/2020.

– Podmienky poskytovania dotácie
– Odhlasovanie žiaka z obeda
– Úhrada stravného

Oznámenie o individuálnom zabezpečení diétnej stravy
– Zápisný lístok stravníka 1. stupeň
– Zápisný lístok stravníka 2. stupeň
Poplatok za obedy sa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa vzťahuje poplatok za stravu.
IBAN SK11 5600 0000 0094 0095 8008     
Úhradu za september 2019 je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do 25.8. 2019.

Ako prváci naučili veľkáčov separovať

Žiaci prvého ročníka sa pustili do veľkého projektu. Pani učiteľka im vysvetlila, ako každý z nás zanecháva na našej planéte ekologickú stopu. Prváci o tom popremýšľali a rozhodli sa, že tu chcú zanechať iba čo najmenšiu ekologickú stopu a prispejú k tomu tým, že budú poriadne separovať. Spoločne vyrobili obrovskú zemeguľu a znázornili na nej, aké ekologické stopy ľudia na nej spravia. Ukázali svoj projekt žiakom vyšších ročníkov tak, že našu krásnu Zem zahádzali odpadkami, ktoré starší žiaci za celý deň mali v triede a naučili ich, čo sa kam má správne vyseparovať a čo sa dá ešte recykláciou vyrobiť. Ďakujeme!

Výchovný koncert „Žiaci žiakom“

Na pôde našej školy sme už po druhý krát zorganizovali výchovný koncert „Žiaci žiakom“. 22 mladých talentovaných umelcov sa prezentovalo hrou na rôznych hudobných nástrojoch. Predviedli svoje nadanie, aktívnu prácu, motivovali a inšpirovali zvedavé obecenstvo. Za organizáciu celého podujatia  ďakujeme pani učiteľke Mgr. Irynke Dankanyč.

Napísali o nás

BRATISLAVA (SFZ) – Do Siene slávy zavítali v priebehu uplynulého týždňa chlapci a dievčatá z petržalskej ZŠ na Holíčskej ulici. V sprievode pedagógov si pozreli expozíciu Siene slávy slovenského futbalu a zoznámili sa s históriou slovenského futbalu.Čítajte celý článok

Úspechy v športových súťažiach

Naši žiaci sa v priebehu mája a júna 2019 realizovali v petržalských športových súťažiach a obsadili vynikajúce umiestnenia. V „Petržalke na plavárni“ priniesli našej škole 2. miesto, v „Olympijskom festivale nádejí“ 1. mesto v cyklokrose a 2. miesto v atletike a v „LadyPenalte“ opäť 1. miesto. Blahoželáme našim mladým športovcom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Deň rodiny a športu

sme strávili spoločne – žiaci, učitelia, rodičia, deti zo sídliska 8.6.2019 na školskom dvore. Tradične sme mali stôl plný dobrôt aj výborný guláš, netradične zase tombolu. Spoločnosť nám prišli robiť poníky. Zabehali sme si, zmerali sily v preťahovaní lanom, v hádzaní na presnosť, zaskákali, pokreslili na chodník ale aj na naše tváričky. Každý si našiel svoje, no spoločným pre všetkých bola príjemná atmosféra. Ďakujeme organizátorom za pekné dopoludnie strávené s našimi rodinami.

Exkurzia do Prírodovedného múzea

Žiaci prvého stupňa navštívili dňa 25.6.2019 Prírodovedné múzeum. Z expozícií boli nadšení, páčila sa im aj prechádzka po nábreží Dunaja.

Pani vychovávateľky z ŠKD pripravili pre deti pekný program pri príležitosti MDD. Deti súťažili, bavili sa, tancovali. Všetko najlepšie ku Dňu detí!

Projekt Greenpower – naša vlastná formula

Žiaci našej školy postavili vlastnú formulu! Všetko začalo na Lego krúžku, kde nás navštívil pán Knotek a priniesol pre každého z nás skladačku malého elektrického autíčka. Všetko sme rýchlo poskladali a dozvedeli sme sa, že neskôr poskladáme aj naozajstnú veľkú formulu. Dnes už je elektrické autíčko hotové a chlapcom sa podarilo výborne reprezentovať našu školu na závodoch. Gratulujeme k druhému miestu pre naše Red Wheels!

Milé deti, milí rodičia, ďakujeme, že ste prispeli svojimi pyžamkami, ktoré si dnes vyzdvihlo OZ Slniečko na ceste. https://www.slnieckonaceste.sk/Občianske združenie SLNIEČKO NA CESTE pomáha hlavne deťom, ktoré utrpeli úrazy alebo vážne zranenia pri rôznych dopravných nehodách. ĎAKUJEME ❤

Deň Zeme v našej škole

Deň Zeme sme v škole oslávili 25.4.2019. Ako po minulé roky, venovali sme sa environmentálnym aktivitám, hrali sa, súťažili, spravili burzu (ďakujeme ochotným rodičom, ktorí aj tento rok neváhali prispieť vecami, za ktoré naspäť nebudú peniažky, ale dobrý pocit, že ich vec ešte niekomu ďalšiemu poslúži), venovali sa vrstovníckemu vyučovaniu (ďakujeme Kláruške Lánikovej zo 6.A za to, že odvážne vystupovala pred žiakmi našej školy) a po novom, realizovali sme aj Beh za čistejšiu planétu. Veríme, že aj nová aktivita sa stane tradíciou nielen pre našu školu, ale aj pre miestnu komunitu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do aktivít ku Dňu Zeme zapojili a vytvorili výbornú atmosféru.

Som Petržalčan

Hrdo vyhlásil spisovateľ, prekladateľ, textár, držiteľ Krištáľového krídla, vzácny človek Daniel Hevier v preplnenom vestibule našej školy. Predstavil nám svoju najnovšiu knihu Stopy vedú do temnoty i jej hrdinu, chlapca Chymerosa. Vznikala zaujímavým spôsobom, lebo mu ju pomáhali tvoriť i deti. D.Hevier je nielen úžasný spisovateľ, ale i skvelý zabávač – presvedčil nás o tom hneď svojou úvodnou piesňou s vtipným textom a vlastným klavírnym sprievodom. A jeho rap nemal chybu! Pri rapovaní mu pomáhali niektorí spolužiaci, ale on bol jednoznačne najlepší. Vtipne a trpezlivo odpovedal na naše zvedavé otázky. Dozvedeli sme sa, že je hrdý Petržalčan,  má rád život,  inšpiráciu nachádza vo všetkom okolo seba,  napísal asi 100 kníh – z toho 60 pre deti,  knihu najdlhšie písal 14 rokov a inú dokázal vytvoriť za dva dni, má rád bryndzové halušky, jeho obľúbená farba je modrá… Zvedavým otázkam nebolo konca. A nakoniec nás čakala autogramiáda a rozhovor do školského časopisu. Prežili sme úžasný deň s úžasným človekom. Vďaka zaň!

Exkurzia „Ekologické zhodnotenie odpadu v spaľovni“

Dňa 2.4.2018 sa triedy 6.A a 6.B zúčastnili v rámci projektu Olománie exkurzie: „Ekologické zhodnotenie odpadu v spaľovni“. Žiaci prešli celým areálom bratislavskej spaľovne odpadov a videli postup od privezenia odpadu v smetiatskom aute až po jeho spálenie, schladenie a vytriedenie škvary od zbytkov kovov. Po skončení prehliadky si žiaci utvrdili správne triedenie odpadov a možnosti recyklácie v rámci ekovýchovy.

OZNAM

Riaditeľka školy vydala oznam o Zákaze vstupu na multifunkčné ihrisko z dôvodu nebezpečenstva úrazu a ihrisko je
MIMO PREVÁDZKY!
Na ihrisko je  prísny ZÁKAZ VSTUPU!
Bratislava, 04. 03. 2019
PaedDr. Iveta Heseková, riaditeľka školy

Projekt na rozvoj matematickej gramotnosti

Naša škola uspela vo výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 92 886 €. Projekt pod názvom „Vzdelaní žiaci  – kompetentní absolventi“  je zameraný na zvýšenie matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom extra hodín matematiky a zvýšenie kompetencií pedagógov prostredníctvom práce v pedagogickom klube. Extra hodiny zavedené v každom ročníku v predmete matematika sú vedené alternatívnymi vyučovacími postupmi a metódami, za využitia skupinovej práce, kooperatívneho vyučovania, používania IKT ako podporného prostriedku na rozvoj predstavivosti a ďalších  aktivizujúcich vyučovacích metód.

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia 2018 sa niesla v duchu radostného očakávania najkrajších sviatkov v roku a bola mimoriadne veselá. Na vytvorení výbornej atmosféry sa podieľali žiaci prvého aj druhého stupňa spolu s pani učiteľkami, pánmi učiteľmi a pani vychovávateľmi, ktorým vďačíme sa úsilie a trpezlivosť pri nekonečných nácvikoch. Za organizáciu celého podujatia  ďakujeme pani učiteľke Irynke Dankanyč, na ktorú sme právom hrdí za jej vynikajúce pôsobenie na poli pedagogiky a ktorú ocenil za jej mimoriadne úspechy a prínos pre petržalské školstvo aj pán starosta pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.


Prírodovedné múzeum a Vianočné trhy vo Viedni

V novembri sme navštívili PRÍRODOVEDNÉ  MÚZEUM a vianočné trhy vo Viedni. Veľmi sa nám páčilo, počasie nám prialo. Presvedčte sa na našich fotografiách v galérii.


Tvorivé dielne s Mgr. Katarínou Greschnerovou

Navštívil nás Mikuláš

6.12., ako býva pekným zvykom, navštívil deti našej školy Mikuláš. Tým deťom, ktoré boli celý rok dobré, rozdal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom sladké odmeny. Príjemný deň s Mikulášom pokračoval aj v popoludňajších hodinách na mikulášskej diskotéke v ŠKD.

Fotografie si môžete prezrieť v našej galérii.

Stretli sme sa s dôchodcami

Koncom novembra sa naši druháčikovia zúčastnili návštevy Petržalského domova seniorov. Táto návšteva bola spojená s tanečným vystúpením, prednesom poézie, ale aj so spevom ikonicky známych detských piesní. Celé vystúpenie vyčarilo na tvárach seniorov úsmev, ktorý pretrval až do konca, kedy boli obdarovaní výkresmi, ktoré pre nich žiaci s nadšením vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy. Počas návštevy sa všade naokolo šírila príjemná atmosféra, smiech a potlesk, pri ktorom žiakom poďakoval celý personál, ale aj potešení seniori, ktorí sa už vopred tešili na ich ďalšiu návštevu a za odmenu im rozdali sladkosť.

Viac fotografií je v našej galérii.

Prváci predškolákom

Posledný novembrový týždeň venovali naši prváci svojim mladším kamarátom z materských škôl na Holíčskej a Strečnianskej ulici. Zaspomínali si na svoje krásne časy hier a popoludňajšieho spánku, zahrali sa so škôlkarmi a spoločne s nimi vytvorili roztomilé dielka. Ďakujeme predškolákom za návštevu v našej ZŠ, prvákom za milé privítanie a pomoc pri tvorivých dielňach, pani učiteľkám zo škôlok za doprovod a našim pani učiteľkám za ochotu a čas strávený pri vytváraní takýchto milých dielok:

HODINA DEŤOM

9.11.2018 – Jeden deň v roku, kedy sa celé Slovensko v uliciach spája, aby pomohlo deťom vďaka projektu pod názvom Hodina deťom. Je to zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
Aj vďaka nám a našej škole. Táto zbierka prebieha každý rok aj na našej škole a vo výsledku pomôže väčšiemu počtu detí. Tento rok sumou 41,70 eur.

Oslavy 35. výročia otvorenia našej školy

Naša škola oslavuje 35 rokov od jej otvorenia. Pri tejto príležitosti sme pripravili akademický týždeň, venovaný mnohým výnimočným aktivitám. Imatrikulovali sme našich prváčikov, potešili vystúpeniami dôchodcov, pozvali sme na diskusiu Mohammada Azima Farhadiho – zakladateľa Inštitútu pre migráciu a komunikáciu, venovali sa dobročinnosti – vyzbierali sme pyžamká pre deti v nemocniciach, realizovali sme burzu kníh a hračiek, pripravili sme výnimočnú výstavu fotografií z priebehu života našej školy, popásli sme si oči a chuťové bunky v Deň jablka a oslavy vyvrcholili slávnostnou akadémiou. Atmosféru z tohto slávnostného akademického týždňa môžete vidieť na fotografiách v našej GALÉRII.