Oznam

Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že udeľujem žiakom 6. – 9. ročníka na deň 21.11.2018 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie 5-2018). V školskej jedálni sa budú obedy vydávať v čase od 11.30 do 13.15 hod.
Ďakujem za pochopenie.

PaedDr. Iveta Heseková, riaditeľka školy
Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Pozvánka na ZRPŠ

Vážení rodičia, pozývame Vás dňa 14.11.2018 (streda) na Triedne aktívy na prvom stupni o 16.30. a konzultácie na druhom stupni od 16.30 hod.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Jeseň v záhrade

Jeseň, pani bohatá, farbí listy do zlata …. rovnako ako v priestoroch našej školy, kde pani vychovávateľky z ŠKD pripravili prekrásnu výstavu jesenných dielok. Za materiál na tvorbu výstavy srdečne ďakujeme rodičom našich žiačikov. Spoločnými silami vznikla takáto pekná výstava:
    
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Jeseň v záhrade

Pamätnica k 35. výročiu založenia školy 1983-2018

35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HOLÍČSKA  50, BRATISLAVA          

Pozývame Vás na oslavu 35. výročia otvorenia Základnej školy,
ktorá sa uskutoční dňa 25. 10. 2018 o 14.00 hod. vo vestibule ZŠ.

35     35      35      35     35      35    35     35     35     35     35     35     35     35     35     

Slovo jubilantky
     Milí priatelia,
     som Základná škola a narodila som sa prvým zvonením 1. septembra 1983 a práve vtedy som po prvýkrát otvorila brány novým žiakom. V tomto školskom roku prežívam výnimočné chvíle

     Už tridsaťpäť rokov otváram náruč mnohým žiakom a učiteľom, ktorí spoločne prežívajú chvíle radostné, ale i ťažké, spoznávajú a objavujú veci nové a nepoznané. Moje múry sa stali ochrannými krídlami niekoľkých generácií a sú pripravené poskytnúť miesto na vzdelávanie i ďalším deťom. Vzdelanie je dlhá cesta a záleží len na človeku, či táto cesta bude priama a krátka alebo sa bude kľukatiť na obzore ľudského života po celý čas jeho bytia.
     Jednou z dôležitých vzdelávacích inštitúcií v živote každého jedinca je základná škola. Práve tu sa z detí, malých žiakov, stávajú vyspelí mladí ľudia, ktorí opúšťajú brány a kráčajú po ceste získavania vedomostí a formovania osobnosti ďalej.
    
Želám si, aby ma i v ďalších rokoch mojej existencie navštevovali nielen žiaci, ktorí školu pozitívne zviditeľňujú, pedagógovia a zamestnanci školy, ktorí tu zanechávajú časť svojich sŕdc, ale aj rodičia a ostatní priatelia, ktorí prispeli a naďalej prispievajú k môjmu rozvoju.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pamätnica k 35. výročiu založenia školy 1983-2018

Školský atletický míting

Naši žiaci sa dňa 25.9.2018 zúčastnili Školského atletického mítingu a získali výborné umiestnenia (60 m –  Magdaléna Tisovská – 1. miesto, Radovan Gajdoš – 3. miesto, štafeta: Simona Kováčová, Magdaléna Tisovská, Samuel Svrček, Radovan Gajdoš – 2. miesto, 800 m – Radovan Gajdoš – 2. miesto). Blahoželáme!
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Školský atletický míting

Biela pastelka

V piatok 21. septembra bol  aj na našej škole hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí. Tento projekt sme podporili sumou 58,25 eur. Všetkým, ktorí prispeli, srdečne ďakujeme. Projekt Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má 3 761 členov združených v 64 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Biela pastelka

Rozvrhy, zvonenie a učebný plán

Vážení rodičia,
aktualizovali sme rozpis zvonenia, rozvrhy a učebný plán.
1. vyučovacia hodina       8.00 –  8.45
prestávka 8.45 – 8.55
2. vyučovacia hodina       8.55 –  9.40
desiatová prestávka 9.40  – 9.55
3. vyučovacia hodina       9.55 – 10.40
veľká prestávka 10.40 – 10.55
4. vyučovacia hodina      10.55 – 11.40
prestávka 11.40 – 11.50
5. vyučovacia hodina      11.50 – 12.35
prestávka 12.35 – 12.40
6. vyučovacia hodina      12.40 – 13.25
Rozvrhy pre 1. stupeň (KLIK)
Rozvrhy pre 2. stupeň (KLIK)
Učebný plán pre 1. stupeň (KLIK)
Učebný plán pre 2. stupeň (KLIK)
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Rozvrhy, zvonenie a učebný plán

Otvorenie školského roku 2018/2019

Dňa 3.9.2018 sme slávnostne otvorili školský rok 2018/2019. Na pôde našej školy sme privítali žiakov i učiteľov, zvlášť nových prváčikov, pre ktorých sme pripravili milý uvítací program. Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Heseková popriala všetkým úspešný školský rok, pripájame sa a prajeme veľa zdravia a motivácie žiakom a učiteľom našej školy.
 
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Otvorenie školského roku 2018/2019

Chémia nás baví

NAUČIŤ LEPŠIE, ODMENIŤ VIAC je projekt financovaný MČ Bratislava – Petržalka. V  školskom roku 2017/2018 sme realizovali projekt v chémii v 7. ročníku, s názvom CHÉMIA NÁS BAVÍ. Žiaci pracovali individuálne aj v skupinách, klasickými aj alternatívnymi vyučovacími postupmi. Realizovali praktické aktivity, pripravovali prezentácie, plagáty, protokoly aj výstupy v interaktívnej podobe, napríklad mapu s rozmiestnením chemických závodov na Slovensku, obrázkový laboratórny poriadok, alebo interaktívnu priraďovačku k bezpečnostným piktogramom, R-vetám a S-vetám. Žiaci pracovali rôznymi metódami s prvkami bádateľského vyučovania, brainstormingu, skupinovej práce a pripravili aj vrstovnícke vyučovanie pre mladších žiakov na tému filtrácia. Výstupom projektu bola otvorená vyučovacia hodina pre petržalských učiteľov chémie.

   

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Chémia nás baví

Úspechy v nemeckom jazyku v školskom roku 2017/2018

Môžeme sa pochváliť 3. miestom v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré získal  žiak 8.B triedy – Matej Hruška.

V prednese prózy,  v súťaži Stretnutie s Goethem, obsadila  žiačka 9.A triedy Kristínka Molnárová l. miesto

V decembri  2017  sme  so siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi našej školy navštívili Prírodovedné múzeum vo Viedni.  Precvičili sme si vedomosti  z nemeckého jazyka a doplnili poznatky z biológie a geológie.  Nenechali sme  si ujsť  ani  atmosféru  na vianočných trhoch v centre Viedne. Exkurzia bola pre  nás  trojitým prínosom. 

V máji  sme navštívili Viedeň, konkrétne Gloriette v  Schönbrunne. Exkurzia sa nám vydarila, prialo nám aj počasie.  Gloriette je miesto, kde jedávala svoje raňajky  Mária Terézia.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Úspechy v nemeckom jazyku v školskom roku 2017/2018