Aktuality

V dňoch 5. a 6. apríla 2019 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka . Zákonní zástupcovia dostanú rozhodnutie o prijatí/neprijatí ich dieťaťa do elektronickej schránky, preto ich prosíme, aby si svoju elektronickú schránku čo najskôr aktivovali.

Dôležitá informácia pre rodičov a prispievateľov 2%

Tlačivo na 2% nájdete klikntím SEM:

O.Z. Biela škola
Bratislava, 04.03.2019

Milí rodičia a podporovatelia,
ďakujeme Vám za rozhodnutie venovať 2% z dane nášmu spoločnému občianskemu združeniu BIELA ŠKOLA.
Dovoľujeme si Vás informovať, že sa nám nepodarilo zaregistrovať naše OZ do zoznamu prijímateľov 2% za rok 2018. Aj napriek tejto nepríjemnej skutočnosti je naše O.Z. Biela škola  naďalej aktívne a preto ponúkame možnosť poukázania Vášho 2% príspevku prostredníctvom O.Z. Jeden23223 nasledovne:

Údaje o združení:
Názov:  Občianske združenie Jeden23223
Adresa:   Mamateyova 12, Bratislava 85104     
IČO:  48484555
Právna forma:         Občianske združenie
Identifikácia:          zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov meno, priezvisko, poukázaná suma – nutné z dôvodu identifikácie finančných prostriedkov, ktoré použijeme v rámci nášho O.Z. BIELA ŠKOLA)

Vaše finančné prostriedky použijeme najmä na školské súťaže, školské pomôcky, zatraktívnenie priestorov školy a pod. Užívateľmi prostriedkov budú naše deti, ktorým sa snažíme zatraktívniť nádherné študentské obdobie.
Veríme, že aj v roku 2019 sa nám spoločne podarí naplniť naše plány.

Ing. Miroslav Buc, predseda OZ Biela škola
PaedDr. Iveta Heseková, riaditeľka školy

Som Petržalčan

Hrdo vyhlásil spisovateľ, prekladateľ, textár, držiteľ Krištáľového krídla, vzácny človek Daniel Hevier v preplnenom vestibule našej školy. Predstavil nám svoju najnovšiu knihu Stopy vedú do temnoty i jej hrdinu, chlapca Chymerosa. Vznikala zaujímavým spôsobom, lebo mu ju pomáhali tvoriť i deti. D.Hevier je nielen úžasný spisovateľ, ale i skvelý zabávač – presvedčil nás o tom hneď svojou úvodnou piesňou s vtipným textom a vlastným klavírnym sprievodom. A jeho rap nemal chybu! Pri rapovaní mu pomáhali niektorí spolužiaci, ale on bol jednoznačne najlepší. Vtipne a trpezlivo odpovedal na naše zvedavé otázky. Dozvedeli sme sa, že je hrdý Petržalčan,  má rád život,  inšpiráciu nachádza vo všetkom okolo seba,  napísal asi 100 kníh – z toho 60 pre deti,  knihu najdlhšie písal 14 rokov a inú dokázal vytvoriť za dva dni, má rád bryndzové halušky, jeho obľúbená farba je modrá… Zvedavým otázkam nebolo konca. A nakoniec nás čakala autogramiáda a rozhovor do školského časopisu. Prežili sme úžasný deň s úžasným človekom. Vďaka zaň!

Exkurzia „Ekologické zhodnotenie odpadu v spaľovni“

Dňa 2.4.2018 sa triedy 6.A a 6.B zúčastnili v rámci projektu Olománie exkurzie: „Ekologické zhodnotenie odpadu v spaľovni“. Žiaci prešli celým areálom bratislavskej spaľovne odpadov a videli postup od privezenia odpadu v smetiatskom aute až po jeho spálenie, schladenie a vytriedenie škvary od zbytkov kovov. Po skončení prehliadky si žiaci utvrdili správne triedenie odpadov a možnosti recyklácie v rámci ekovýchovy.

OZNAM

Riaditeľka školy vydala oznam o Zákaze vstupu na multifunkčné ihrisko z dôvodu nebezpečenstva úrazu a ihrisko je MIMO PREVÁDZKY!
Na ihrisko je  prísny ZÁKAZ VSTUPU!
Bratislava, 04. 03. 2019
PaedDr. Iveta Heseková, riaditeľka školy

Projekt na rozvoj matematickej gramotnosti

Naša škola uspela vo výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 92 886 €. Projekt pod názvom „Vzdelaní žiaci  – kompetentní absolventi“  je zameraný na zvýšenie matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom extra hodín matematiky a zvýšenie kompetencií pedagógov prostredníctvom práce v pedagogickom klube. Extra hodiny zavedené v každom ročníku v predmete matematika sú vedené alternatívnymi vyučovacími postupmi a metódami, za využitia skupinovej práce, kooperatívneho vyučovania, používania IKT ako podporného prostriedku na rozvoj predstavivosti a ďalších  aktivizujúcich vyučovacích metód.

Projekt GREENPOWER

Projekt Greenpower rozvíja tzv. neformálne vzdelávanie (súťaže, krúžky, výzvy, projekty…), ktoré prepája so školskými curriculami. Nie len nadchnutie, ale dlhodobé premyslené vedenie žiaka už od ZŠ dokáže ho lepšie pripraviť (spôsob myslenia) pre budúce povolanie. Výzvou v tomto projekte je s malou pomocou postaviť auto a zúčastniť sa s ním na pretekoch.

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia 2018 sa niesla v duchu radostného očakávania najkrajších sviatkov v roku a bola mimoriadne veselá. Na vytvorení výbornej atmosféry sa podieľali žiaci prvého aj druhého stupňa spolu s pani učiteľkami, pánmi učiteľmi a pani vychovávateľmi, ktorým vďačíme sa úsilie a trpezlivosť pri nekonečných nácvikoch. Za organizáciu celého podujatia  ďakujeme pani učiteľke Irynke Dankanyč, na ktorú sme právom hrdí za jej vynikajúce pôsobenie na poli pedagogiky a ktorú ocenil za jej mimoriadne úspechy a prínos pre petržalské školstvo aj pán starosta pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.


Prírodovedné múzeum a Vianočné trhy vo Viedni

V novembri sme navštívili PRÍRODOVEDNÉ  MÚZEUM a vianočné trhy vo Viedni. Veľmi sa nám páčilo, počasie nám prialo. Presvedčte sa na našich fotografiách v galérii.


Tvorivé dielne s Mgr. Katarínou Greschnerovou

Navštívil nás Mikuláš

6.12., ako býva pekným zvykom, navštívil deti našej školy Mikuláš. Tým deťom, ktoré boli celý rok dobré, rozdal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom sladké odmeny. Príjemný deň s Mikulášom pokračoval aj v popoludňajších hodinách na mikulášskej diskotéke v ŠKD.

Fotografie si môžete prezrieť v našej galérii.

Stretli sme sa s dôchodcami

Koncom novembra sa naši druháčikovia zúčastnili návštevy Petržalského domova seniorov. Táto návšteva bola spojená s tanečným vystúpením, prednesom poézie, ale aj so spevom ikonicky známych detských piesní. Celé vystúpenie vyčarilo na tvárach seniorov úsmev, ktorý pretrval až do konca, kedy boli obdarovaní výkresmi, ktoré pre nich žiaci s nadšením vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy. Počas návštevy sa všade naokolo šírila príjemná atmosféra, smiech a potlesk, pri ktorom žiakom poďakoval celý personál, ale aj potešení seniori, ktorí sa už vopred tešili na ich ďalšiu návštevu a za odmenu im rozdali sladkosť.

Viac fotografií je v našej galérii.

Prváci predškolákom

Posledný novembrový týždeň venovali naši prváci svojim mladším kamarátom z materských škôl na Holíčskej a Strečnianskej ulici. Zaspomínali si na svoje krásne časy hier a popoludňajšieho spánku, zahrali sa so škôlkarmi a spoločne s nimi vytvorili roztomilé dielka. Ďakujeme predškolákom za návštevu v našej ZŠ, prvákom za milé privítanie a pomoc pri tvorivých dielňach, pani učiteľkám zo škôlok za doprovod a našim pani učiteľkám za ochotu a čas strávený pri vytváraní takýchto milých dielok:

HODINA DEŤOM

9.11.2018 – Jeden deň v roku, kedy sa celé Slovensko v uliciach spája, aby pomohlo deťom vďaka projektu pod názvom Hodina deťom. Je to zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
Aj vďaka nám a našej škole. Táto zbierka prebieha každý rok aj na našej škole a vo výsledku pomôže väčšiemu počtu detí. Tento rok sumou 41,70 eur.

Oslavy 35. výročia otvorenia našej školy

Naša škola oslavuje 35 rokov od jej otvorenia. Pri tejto príležitosti sme pripravili akademický týždeň, venovaný mnohým výnimočným aktivitám. Imatrikulovali sme našich prváčikov, potešili vystúpeniami dôchodcov, pozvali sme na diskusiu Mohammada Azima Farhadiho – zakladateľa Inštitútu pre migráciu a komunikáciu, venovali sa dobročinnosti – vyzbierali sme pyžamká pre deti v nemocniciach, realizovali sme burzu kníh a hračiek, pripravili sme výnimočnú výstavu fotografií z priebehu života našej školy, popásli sme si oči a chuťové bunky v Deň jablka a oslavy vyvrcholili slávnostnou akadémiou. Atmosféru z tohto slávnostného akademického týždňa môžete vidieť na fotografiách v našej GALÉRII.