Školská jedáleň

Jedálny lístok od 20.1.2020 MŠ

Jedálny lístok od 20.1.2020 ZŠ

Rodičia pri platbe zadávajte meno dieťaťa nie vaše !!!  Ďakujem

 

OZNAM OHĽADOM STRAVOVANIA – nové dôležité informácie!!!

Vážení rodičia,

v súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 09. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:
–          odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni mailom: jedalen@zsholicska.sk
–          v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade, ak splnil dve podmienky –  zúčastnil sa  výchovno – vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,
–          zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,
–          v prípade,  že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,
–          v záujme dodržania zákonných podmienok nároku na dotáciu – preukázanie dochádzky v škole a odobratie obeda,  je  nutné aby zákonní zástupcovia upozorňovali svoje deti na nosenie čipu a nezabúdali sa pri príchode do školy a pri odobratí obeda „čipovať“ , nakoľko táto evidencia slúži ako podklad na účtovanie poplatkov za stravu,
–          vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná,
–          za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Vedenie školy

 

OZNAM

Odhlasovať obed si môžete do 7:30hod v daný deň. Poprosím rodičov, aby si nechodili pre obed do školskej jedálne , ak dieťa ochorie. Poprosím odhlasujte dieťa. Ďakujem

 

OZNAM

Poprosím rodičov, aby si zvolili pri platbe v školskej jedálni trvalý príkaz na sumu 11e mesačne. Túto sumu je potrebné uhrádzať každý mesiac do 25 dňa v danom mesiaci , aby malo dieťa prvého  obed. Ak táto suma nebude uhradená dieťa nemá možnosť sa odstravovať v ŠJ.

 

Každé dieťa , ktoré sa chce prihlásiť ako nový stravník musí odovzdať zápisný lístok a zaplatiť sumu (ak túto sumu uhradil platí 11e mesačne ) :

1st. 33,81

2st. 35,70

Iban SK11 5600 0000 0094 0095 8008

Kontakt do školskej jedálne

02/63827103

jedalen@zsholicska.sk

  

 Alergény:

1 OBILNINY OBSAHUJÚCE LEPOK
(pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody a výrobky z nich)

2  KOROVCE    a výrobky z nich

3  VAJCIA     a výrobky z nich

4  RYBY  a výrobky z nich

5  PODZEMNICA OLEJNÁ – / arašidy / a výrobky z nich  

6  SÓJOVÉ BOBY / SÓJA / – a výrobky z nich

7 MLIEKO a výrobky z neho

8 ŠKRUPINOVÉ  PLODY – mandle, lieskové orechy, vlašské orechy,  kešu orechy, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadámia a výrobky z nich

 9  ZELÉR a výrobky z neho

10 HORČICA a výrobky z nej

11  SÉZAMOVÉ SEMENÁ / SĚZAM / a výrobky z nich

12  OXID SÍRIČITÝ v koncentráciách vyšších 10 mg/kg alebo 10 mg / l, vyjadrené SO2  

13  VLČÍ BOB / ĎATELINKA / a výrobky z neho


Zásady zdravej výživy

Školská jedáleň ZSI 2

  • Obilniny ako základ: Základom každodennej stravy sú výrobky z obilnín. Snažte sa konzumovať predovšetkým tie, ktoré majú nízky glykemický index, teda tmavý chlieb a pečivo a cestoviny. Naopak, obmedzte biele pečivo, sladké pečivo a najmä rôzne oblátky a sušienky, kde je problematický nielen glykemický index, ale aj použitý tuk.
  • Snažte sa konzumovať čo najviac zeleniny a ovocia, každý deň aspoň 500 gramov. Ku každému dennému jedlu zjedzte porciu zeleniny alebo ovocia. To je najlepší a najúčinnejší zdroj vitamínov a ďalších ochranných látok pre dobré zdravie a prevenciu chorôb, oveľa účinnejšie, ako akékoľvek potravinové doplnky v tabletkách či v inej forme.
  • Mäso s mierou a vhodné druhy: Konzumujte len umiernene červené mäso (bravčové, hovädzie, baranie, zverina). Umiernene znamená v priemere menej ako jedna porcia denne. Naopak, jedzte pravidelne ryby, niekoľkokrát týždenne. Namiesto červeného mäsa skôr voľte hydinu. Veľmi obmedzte konzum salámy, párkov a podobných údenín.
  • Pre dobré zdravie sú dôležité tiež mliečne výrobky. Je vhodné vyberať tie s nižším obsahom tuku a s prospešnými probiotickými kultúrami.
  • Uvažujte aj o zastúpení tukov vo vašej strave. Dôležité nie je ani tak celkové množstvo, ale najmä ich zloženie. Prevažovať by mali rastlinné oleje (ako súčasť zeleninových šalátov) a tuky obsiahnuté v rybách. Naopak, príjem je vhodné veľmi obmedziť pri nasýtených tukoch, ktoré sú obsiahnuté v mäse a v mäsových výrobkoch a vo vysokotučných mliečnych výrobkoch, tiež však v niektorom pečive. Dajte si pozor na čiastočne stužené tuky.