Projekty

Pre veľkú úspešnosť doučovaní v malých skupinkách pokračujeme v druhom polroku školského roka 2021/2022 v doučovaní „Spolu múdrejší 3“ v ešte väčšom počte skupín, ako v prvom polroku 🙂

Projekt Spolu múdrejší sa realizuje v menších skupinkách 1-5 žiakov, kde pedagóg vie individuálne pristupovať k riešeniu problémov, ktoré jednotlivý žiaci majú, čím sa zefektívni vyučovací proces na vyučovacích hodinách. Žiaci získavajú informácie a zručnosti v mimovyučovacom čase prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania, kde sú vytvorené priaznivé podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností.

Názov projektu

Poskytovateľ grantu Výška príspevku

Vzdelaní žiaci – kompetentní absolventi

EŠIF
Operačný program Ľudské zdroje

 92 886 €

 Workshop technických zručností

Nadácia Volkswagen Slovakia

1000€

Zdravé deti v zdravom prostredí

ČSOB nadácia

3 000 €

Dovoľte nám bádať, skúmať

INAT s.r.o.

600 €

Voda-nádej života

Nadácia Orange

2 500 €

Zelená škola

First LEGO league

Máme šancu tvoriť

Workshop technických zručností

Zdravé deti v zdravom prostredí

Dovoľte nám bádať, skúmať

Voda – nádej života

Galéria fotografií k projektu Bezpečne do školy

Bezpečne do školy, bezpečne zo školy

Nadácia Alianz

Zdravie v školách