Dovoľte nám bádať, skúmať

Projekt "Dovoľte nám bádať, skúmať" sa realizuje vďaka grantu Budúcnosť sú deti spoločnosti INAT s.r.o. Starší žiaci pod vedením vyučujúcich nacvičia zaujímavé experimenty a aktivity, predvedú ich mladším žiakom školy, pripravia pod vedením vyučujúcich workshopy, v ktorých priamo zapoja mladších žiakov do výskumníckej činnosti. Prínosom aktivít je predovšetkým vzbudenie záujmu detí u bádateľskú, výskumnícku činnosť, zvýšenie motivácie, kladný vzťah k prírodovedným predmetom, radosť z vlastného skúmania – najmä u mladších žiakov; prínosom aktivít pre starších žiakov je aj zvýšenie empatie a schopnosti spolupráce a väčší záujem o prírodné vedy.

   
Viac fotografií z aktivity "Starší mladším: Filtrácia" (klik ► …)

IMG_20160506_102717    IMG_20160506_101054    IMG_20160506_102318   IMG_20160506_100825
Viac fotografií z aktivity "Starší mladším: Fyzika" (kllik ► …)

DSCN0348     DSCN0237     DSCN0347
Viac fotografií z aktivity "Bádame, skúmame" (klik ► …)