AKTUALITY

Občianske združenie Biela škola so sídlom: Základná škola, Holíčska 50, 851 05 Bratislava, IČO 50104594 oznamuje:

Poplatok ZRPŠ na šk. rok je 30EUR/žiak, 2. a ostatní súrodenci po 15EUR/žiak. Poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet OZ Biela škola SK05 0200 0000 0037 3255 9954  (platba v hotovosti nie je možná) v informácii pre prijímateľa je potrebné uviesť meno žiaka a triedu. Poplatok je potrebné uhradiť do 30.11.2020.

Pravidlá na poplatky ZRPŠ a 2% v šk. roku 2020/2021:
1.      Z vyzbieraného ZRPŠ ostane v triede 60% z vyzbieraných EUR.
2.      Z poukázaných 2% ostane v triede 40% z poukázaných EUR.

Čo by si prialo sklo.

Sklárne Nemšová usporiadali celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Čo by si prialo sklo? Keď sa nad touto otázkou zamyslíme, tak sklo by si prialo ponúkať nám samé zdravé a chutné veci. Naše deti to však vidia inak, sklo by si mohlo želať naplniť sa tým, čo deti majú radi alebo potrebujú.A tak sa žiaci prvých ročníkov a prípravky pustili do maľovania  a vytvorili krásne práce pod vedením triednych učiteliek.  Na tejto súťaži nás a deti zaujalo aj to, že sme sa mohli prostredníctvom krátkeho filmu dozvedieť o výrobe skla a recyklácii.Ja osobne som tiež za používanie sklenených fliaš.Práce detí sme už poslali do súťaže tak nám držte prsty. 🙂 Eva Selnekovičová 

Strieborné vlasy – zlaté srdce

Je super, ak si aj mladšia generácia uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Je vzácne, keď sa niekto dožije vyššieho veku a prežije pekný život.  Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším už takmer 3 desaťročia.  So žiakmi prípravného ročníka sme si rozprávali o ich starých rodičoch, o tom ako si ich vážiť a pomáhať im. Spoločne sme si pre nich pripravili darček, čajník s baleným čajíkom. Veríme, že darček starých rodičov poteší! Eva Selnekovičová

Jesenná atmosféra pred školou

Peknú jesennú atmosféru pred školou vytvoril revitalizovaný záhon. Pribudli rôzne kvety aj veselé tekvičky. Určite potešia rodičov čakajúcich na svoje deti a hádam aj ostatných.   Na vysadení záhonu sa podieľali pani učiteľka Iryna Dankanyč a Eva Selnekovičová. Pomohli aj žiaci prípravného ročníka, ktorí si aj hneď pripomenuli podmienky života rastlín. Žeby spojenie príjemného s užitočným? Ďakujeme!