OZNAMY

Prihlášky na stravovanie v ŠJ v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia,
rozdali sme vašim deťom zápisné lístky na stravu, na školský rok 2019/2020. V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2019/2020, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypísať a podpísať (zákonný zástupca) „Zápisný  lístok stravníka“ . Zápisný lístok prosíme vrátiť vedúcej ŠJ do 17. júna 2019 (prípadne triednym učiteľom do 14.6.2019).
Len vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok je platný pre stravovanie v školskom roku 2019/2020, pre ŠJ pri ZŠ Holíčska 50, BA a na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka, bude žiak prihlásený na stravovanie v školskom roku 2019/2020.
Pre zápisný lístok s individuálnym zabezpečením  diétnej stravy kontaktujte prosím vedúcu ŠJ – p. Kochanovú

Ďalšie informácie

Riaditeľka školy vydala oznam o Zákaze vstupu na multifunkčné ihrisko z dôvodu nebezpečenstva úrazu a ihrisko je MIMO PREVÁDZKY!!!

Na ihrisko je  prísny ZÁKAZ VSTUPU!!!

PaedDr. Iveta Heseková

riaditeľka školy

Bratislava, 04. 03. 2019

1 reakcia na OZNAMY

  1. Spätné upozornenie: Zápis žiakov do prvého ročníka | Základná škola, Holíčska 50, Bratislava

Nie je možné pridávať komentáre.