OZNAMY

Organizácia vyučovania v dňoch 4.9.2018 až 7.9.2018

V dňoch 4.9.až 7.9.2018 budú mať žiaci prvého ročníka 3 vyučovacie hodiny, žiaci druhého až štvrtého ročníka 4 vyučovacie hodiny a žiaci piateho až deviateho ročníka 5 vyučovacích hodín.