AKTUALITY

Aj v školskom roku 2021/22 sa pedagógovia našej školy zapojili do projektov MČ Petržalka Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac. V projekte Angličtina pre budúcnosť sa žiaci sústredili na aktivity dizajnované na formovanie mäkkých zručností ako napríklad kreatívne myslenie, tímová spolupráca, schopnosť sebareflexie alebo samostatnosť. Žiaci si napríklad vytvorili životopis alebo rodostrom v programe Canva, vyskúšali si kvízovú platformu Kahoot a na exkurzii do včelína si na vlastnej koži vyskúšali, ako sa starať o včely a iné opeľovače. Na príklade myšlienkových máp sa naučili triediť dôležité informácie, v školskej kuchynke uvarili obed a v knižnici pomohli zorganizovať ochutnávku kníh. Projekt Doučíme to a zvládneme počas pandémie a aj po nej! pomohol deťom dobehnúť učivo, ktoré zameškali počas pandémie. Zlepšil prospech detí a zvýšil povedomie o podpornom tíme špeciálno-pedagogickej intervencie u pedagogických zamestnancov. Projekt taktiež pomohol cudzojazyčným žiakom začleniť sa do kultúry slovenskej školy.

Ako to vyzerá v škole kde vyučujú šašovia? Hotový cirkus.

Áno aj triedy 1 . E a 2. C zažili šašovské vyučovanie. A čo sa v takej škole učí? No šašoviny, naháňačky, žonglovanie, humor a smiech.

Vtipný interaktívny workshop si pre nich pripravili šašovia a žongléri z CirkuKus, alebo prvej školy nového cirkusu. Žonglovanie so šatkami, loptičkami, či roztočenie taniera na paličke aj na prste. To sa všetko našim deťom podarilo. O zábavu bolo postarané. Čerešnička na torte bola živá pyramída, naši siláci to zvládli super.

Eva Selnekovičová

Vyučovacie hodiny v škole či pri mori?

Aj takto môže prebiehať vyučovanie predmetu výtvarná výchova. Úlohou žiakov 1. E bolo vytvoriť dekoratívnu kompozíciu  v piesku radením jednotlivých prvkov. Zvolili sme si tému starobylého mesta v púšti. A tak deti stavali a tvorili. Vznikli zaujímavé dielka, hoci najviac deti bavilo hĺbiť piesočné jamy, alebo stavať kopce. Učenie, aj hra súčasne.

Eva Selnekovičová

Dňa 26.5.2021 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Na 1. mieste v poézii sa umiestnila Chiara Pivarči z 3.A, 2. miesto Natália Kubinová 2.B, 3. miesto Martin Petényi 2.A. Prvé miesto v próze obsadila Zoe Bachratá z 2.B, druhé miesto Marko Fekete z 3.A, tretie miesto Silvia Bártová z 3.A triedy. Výhercom gratulujeme a tešíme sa, že nás budú aj naďalej reprezentovat.

https://www.cerstvehlavicky.sk/

Občianske združenie Biela škola

Sídlo: Základná škola, Holíčska 50, 851 05 Bratislava, IČO 50104594

2%

Bratislava, 04.02.2021

Milí rodičia a podporovatelia,

ďakujeme Vám za rozhodnutie venovať 2% pre naplnenie nášho spoločného cieľa, ktorým je vytváranie prosperujúceho prostredia na výchovu a vzdelávanie žiakov ZŠ Holíčska 50, vrátane zlepšovania jej materiálnych a technických podmienok.

Dovoľujeme si Vás informovať, že aj napriek nášmu úsiliu sme nesplnili podmienky registrácie nášho OZ  do zoznamu prijímateľov 2% za rok 2020.

Aj napriek tejto nepríjemnej skutočnosti je naše O.Z. Biela škola naďalej aktívne a preto ponúkame možnosť poukázania Vášho 2% príspevku prostredníctvom O.Z. Jeden23223 nasledovne:

Údaje o združení:

Názov:                      Občianske združenie Jeden23223
Adresa:                     Mamateyova 12, Bratislava85104     
IČO:                           48484555
Právna forma:        Občianske združenie
IBAN číslo účtu:      SK9502000000003579869955

Identifikácia:          zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov meno, priezvisko, poukázaná suma– nutné z dôvodu identifikácie finančných prostriedkov, ktoré použijeme v rámci nášho O.Z. BIELA ŠKOLA)

Zároveň je pre identifikáciu úhrady potrebné zaslať triednemu učiteľovi poukázanú výšku 2%. 

Vaše finančné prostriedky použijeme najmä na školské súťaže, školské pomôcky, zatraktívnenie priestorov školy a pod. Užívateľmi prostriedkov budú naše deti, ktorým sa snažíme zatraktívniť nádherné študentské obdobie.

S úctou

Ing. Miroslav Buc, v.r.
Predseda OZ Biela škola

Občianske združenie Biela škola so sídlom: Základná škola, Holíčska 50, 851 05 Bratislava, IČO 50104594 oznamuje:

Poplatok ZRPŠ na šk. rok je 30EUR/žiak, 2. a ostatní súrodenci po 15EUR/žiak. Poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet OZ Biela škola SK05 0200 0000 0037 3255 9954  (platba v hotovosti nie je možná) v informácii pre prijímateľa je potrebné uviesť meno žiaka a triedu. Poplatok je potrebné uhradiť do 30.11.2020.

Pravidlá na poplatky ZRPŠ a 2% v šk. roku 2020/2021:
1.      Z vyzbieraného ZRPŠ ostane v triede 60% z vyzbieraných EUR.
2.      Z poukázaných 2% ostane v triede 40% z poukázaných EUR.

Čo by si prialo sklo.

Sklárne Nemšová usporiadali celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Čo by si prialo sklo? Keď sa nad touto otázkou zamyslíme, tak sklo by si prialo ponúkať nám samé zdravé a chutné veci. Naše deti to však vidia inak, sklo by si mohlo želať naplniť sa tým, čo deti majú radi alebo potrebujú.A tak sa žiaci prvých ročníkov a prípravky pustili do maľovania  a vytvorili krásne práce pod vedením triednych učiteliek.  Na tejto súťaži nás a deti zaujalo aj to, že sme sa mohli prostredníctvom krátkeho filmu dozvedieť o výrobe skla a recyklácii.Ja osobne som tiež za používanie sklenených fliaš.Práce detí sme už poslali do súťaže tak nám držte prsty. 🙂 Eva Selnekovičová 

Strieborné vlasy – zlaté srdce

Je super, ak si aj mladšia generácia uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Je vzácne, keď sa niekto dožije vyššieho veku a prežije pekný život.  Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším už takmer 3 desaťročia.  So žiakmi prípravného ročníka sme si rozprávali o ich starých rodičoch, o tom ako si ich vážiť a pomáhať im. Spoločne sme si pre nich pripravili darček, čajník s baleným čajíkom. Veríme, že darček starých rodičov poteší! Eva Selnekovičová

Jesenná atmosféra pred školou

Peknú jesennú atmosféru pred školou vytvoril revitalizovaný záhon. Pribudli rôzne kvety aj veselé tekvičky. Určite potešia rodičov čakajúcich na svoje deti a hádam aj ostatných.   Na vysadení záhonu sa podieľali pani učiteľka Iryna Dankanyč a Eva Selnekovičová. Pomohli aj žiaci prípravného ročníka, ktorí si aj hneď pripomenuli podmienky života rastlín. Žeby spojenie príjemného s užitočným? Ďakujeme!