OZNAMY


V dňoch 5. a 6. apríla 2019 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka . Zákonní zástupcovia dostanú rozhodnutie o prijatí/neprijatí ich dieťaťa do elektronickej schránky, preto ich prosíme, aby si svoju elektronickú schránku čo najskôr aktivovali.

Ďalšie informácie

Riaditeľka školy vydala oznam o Zákaze vstupu na multifunkčné ihrisko z dôvodu nebezpečenstva úrazu a ihrisko je MIMO PREVÁDZKY!!!

Na ihrisko je  prísny ZÁKAZ VSTUPU!!!

PaedDr. Iveta Heseková

riaditeľka školy

Bratislava, 04. 03. 2019

1 reakcia na OZNAMY

  1. Spätné upozornenie: Zápis žiakov do prvého ročníka | Základná škola, Holíčska 50, Bratislava

Nie je možné pridávať komentáre.