OZNAMY

Vážení rodičia,

v prípade, ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, 
vyplnený a podpísaný
ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA, 
prosíme vrátiť najneskôr do 25. 08. 2019:
• poštou na adresu ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava,
• osobne na sekretariát školy v čase úradných hodín:
19. 08. 2019 – 25.08. 2019 od 08.30 – 12.00 hod.
• osobne do školskej jedálne od 19.08. 2019 – 25. 08. 2019 v čase od 8.00 – do 13.00 hod.

Pokyny k organizácii stravovania v školskej jedálni

– Zápisný lístok stravníka 1. stupeň
– Zápisný lístok stravníka 2. stupeň

Vážení rodičia,

pozorne si prečítajte prílohu v záujme zabezpečenia bezproblémového využitia dotácie poskytovanej na podporu a výchovu k stravovacím návykom žiakov ZŠ Holíčska 50 v školskom roku 2019/2020.

– Podmienky poskytovania dotácie
– Odhlasovanie žiaka z obeda
– Úhrada stravného

Oznámenie o individuálnom zabezpečení diétnej stravy
– Zápisný lístok stravníka 1. stupeň
– Zápisný lístok stravníka 2. stupeň
Poplatok za obedy sa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa vzťahuje poplatok za stravu.
IBAN SK11 5600 0000 0094 0095 8008     
Úhradu za september 2019 je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do 25.8. 2019.

Vážení rodičia budúcich prvákov,

v prílohe nájdete zoznam predpokladaných pomôcok pre budúcich prvákov. Podrobnejšie informácie získate v prvý deň školského roku na triednom aktíve po slávnostnom privítaní prvákov.
Zaradenie Vášho dieťaťa do konkrétnej triedy bude v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov zverejnené len pod číslom rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa.
Na spoluprácu s Vami v školskom roku 2019/2020 sa teší riaditeľka školy, PaedDr. Iveta Heseková a pedagogický zbor.

Ďalšie informácie

Riaditeľka školy vydala oznam o Zákaze vstupu na multifunkčné ihrisko z dôvodu nebezpečenstva úrazu a ihrisko je MIMO PREVÁDZKY!!!

Na ihrisko je  prísny ZÁKAZ VSTUPU!!!

PaedDr. Iveta Heseková

riaditeľka školy

Bratislava, 04. 03. 2019

1 reakcia na OZNAMY

  1. Spätné upozornenie: Zápis žiakov do prvého ročníka | Základná škola, Holíčska 50, Bratislava

Nie je možné pridávať komentáre.