Deň Zeme na našej škole

Deň Zeme sme na škole oslávili 25.4.2019. Ako po minulé roky, venovali sme sa environmentálnym aktivitám, hrali sa, súťažili, spravili burzu (ďakujeme ochotným rodičom, ktorí aj tento rok neváhali prispieť vecami, za ktoré naspäť nebudú peniažky, ale dobrý pocit, že ich vec ešte niekomu ďalšiemu poslúži), venovali sa vrstovníckemu vyučovaniu (ďakujeme Kláruške Lánikovej zo 6.A za to, že odvážne vystupovala pred žiakmi našej školy) a po novom, realizovali sme aj Beh za čistejšiu planétu. Veríme, že aj nová aktivita sa stane tradíciou nielen pre našu školu, ale aj pre miestnu komunitu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do aktivít ku Dňu Zeme zapojili a vytvorili výbornú atmosféru.