Pani vychovávateľky z ŠKD pripravili pre deti pekný program pri príležitosti MDD. Deti súťažili, bavili sa, tancovali. Všetko najlepšie ku Dňu detí!