Vianočná akadémia

Vianočná akadémia 2019 bola pekným a veselým zážitkom. Vtiahla nás do vianočnej atmosféry, rozveselila srdiečka a potešila rodičov a všetkých divákov v publiku. Deti ukázali to, čo týždne nacvičovali a bezchybným vystúpením potešili pani učiteľky a pani vychovávateľky, ktoré trpezlivo svojich žiačikov viedli. Ďakujeme za pekné vystúpenie žiakom, pani učiteľkám, pani vychovávateľkám a kolegynke Irynke Dankanyč, ktorá celý program koordinovala :). Už teraz sa tešíme na ďalšie vystúpenia :).